VÅRA KÖPVILLKOR

Här nedan kan du se våra köpvillkor och information som kan vara bra att veta.


Leveransbestämmelser

Dessa leveransbestämmelser är såvida inte annat skriftligen avtalats, tillämpliga och anses accepterade av köparen vid köp från vårt företag. Vi reserverar oss för av oss ej påverkbara faktorer som kan hindra oss från att fullfölja vårt åtagande.

Leveranstid

Normal leveranstid är 1-15 arbetsdagar. Beroende på vad som är beställt och vad som finns hemma på lager. Under högsäsong kan det ta längre tid.
Presentreklam 2-4 veckor.

Priser

Samtliga priser gäller exklusive moms och frakt om inget annat anges. Kostnadsförändringar som påverkar priser i bekräftad order och som inträffar innan leverans har skett, ger oss rätt att justera dessa. Med kostnadsförändringar avses ändringar i varuskatter, tullar och valutor. I debiterade fraktkostnader ingår frakt, förpackningar och hanteringsavgift. Såvida inget annat har överenskommits.

Betalningsvillkor

Förutsättning för att få handla mot faktura är att företaget är kreditvärdigt och har ett konto hos oss.
Vi gör en kreditkontroll vid lagd order. Vid avslag gäller förskottsbetalning.
Man får inte ha några betalningsanmärkningar.
Vi använder Fortnox/Aros Kapital AB som sköter vår fakturering.
Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar.
Anmärkningar ej gjorda 8 dagar efter fakturans mottagande godkännes ej.
Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag , samt dröjsmålsränta med 10 % per månad.
Vid utebliven betalning går fakturan vidare till inkasso och slutligen till Kronofogden.
Privatpersoner betalar vid inköps tillfället med kort.

Avgifter

För att täcka våra hanteringskostnader om man väljer att betala med faktura, så måste vi debitera 40kr +mervärdeskatt.
Vid postförskottsförsändelser tillkommer postens avgifter.
För ej utlösta försändelser debiteras en avgift om 300:- exklusive mervärdeskatt (moms).
Vid order av kläder som ej är lagerförda av A-tec tillkommer frakt för hemtagning av dessa kläder.
Moms tillkommer på alla priser om inget annat står. Momsen är på 25% på alla varor och tjänster.

Leveransvillkor

Vi ansvarar ej för transportskador uppkomna mellan vårt lager och kund. Vid upptäckt av transportskadat gods, skall anmälan omedelbart göras på platsen och reklameras hos speditören. Vi reserverar oss för kvantitetsavvikelser i leveranserna med +/- 10%.
Leverans som försenats på grund av transportföretaget skall reklameras direkt till transportföretaget av köparen.

Frakt

Vi använder i dagsläget DHL som utför våra transporter eftersom vi har fått bäst avtal av dem.
Vi förhandlar regelbundet med fraktbolagen för att kunna erbjuda våra kunder så bra frakter som möjligt.
Frakt tillkommer alltid vid försändelse från tryckeri,
Vid order av ej lagerförda varor tillkommer frakt kostnaden från respektive leverantör.

Expressorder

Kundens leverans bevakas och prioriteras hos oss före normalleveranser. För denna tjänst uttages en expressavgift. Extra fraktkostnader som uppkommer i samband med expressorder, DHL-express för att klara avtalad leveranstid faktureras vid leveransen.
Se Returvilkor och Hävning nedan.

Reklamation

Reklamationer skall framföras till oss utan dröjsmål dock senast 8 dagar efter fakturadatum. Reklamationer avser ej transportskador. Beträffande dessa se under Leveransvillkor, returvillkor och hävning.

Garanti

Är det något ni tycker har blivit fel på era produkter så tveka inte höra av er, är felet vårt pågrund av något som har skett under produktion
så kommer vi ersätta er med ny produkt. Produkten som det var fel på skall lämnas tillbaka till oss annars kommer inte produktion av ny göras.
1 års garanti har vi på bildekor. Skulle något hända din dekor ring oss eller kom förbi så tittar vi på det. Skulle det vara så att det inte har hänt
pågrund av misskötsel, så bokar vi in bilen och åtgärdar felen utan extra kostnad.
Vi ersätter inte kläder som har krympt vid tvätt eller har missfärgats efter tvätt.
Vi ansvarar inte för egna inlämnande kläder om det skulle bli fel på dem under produktion, det gör vi bara om man köper kläderna genom oss.

Tryckunderlag

Vi trycker det underlag som kommer från Er. Ni har ansvar för att översända färger som går att trycka i den beställda tekniken. Pantone C och U för tryck, CMYK vid digitaltryck. PMS-färger kan aldrig garanteras bli 100% korrekta. Ett korrektur eller en pdf återger aldrig korrekt hur slutresultatet blir. Ni har ansvar för att informera oss om placering av logotyp, texter och bilder. Filen ska kunna öppnas med Adobe Illustrator och vara vektoriserad i EPS, AI eller PDF format.

Kunden ansvarar för att originalet är rätt efter godkänd korrektur.

Din logo - original

Det viktigaste av allt - din logo. För att profileringen ska se snygg ut behöver vi ett bra original. Med bra original menas en digital fil, vektoriserad för Illustrator och att alla typsnitt är omgjorda till banor eller sk kurvor.
Har du inget digitalt original kan vi givetvis hjälpa er med det!

Repeat order

Har ni tryckt eller broderat hos A-tec förut och vill göra en repeat order? Då ber vi er lämna in ett tidigare tryckt/broderat plagg som mall att utgå ifrån. Vid ej inlämnade "original" kan vi inte garantera att resultatet blir exakt detsamma vad gäller färg och placering av logon.

Egna kläder

Har ni egna produkter som ni vill ha tryckta eller broderade ber vi er att packa upp kläderna själva ur omslag/påsar. Lämnas kläderna in ouppackade är vi tvungna att ta ut en mindre avgift för upplock samt sophantering vill ni sedan ha dem paketerade på ett speciellt sätt så tillkommer även en kostnad på det.
Vi måste se och känna på kläderna innan för att kunna avgöra om det går att trycka/brodera på.
Vi ansvarar inte för egna inlämnande kläder om det skulle bli fel på dem under produktion, det gör vi bara om man köper kläderna genom oss.

Namn och nummermärkning

Vill ni ha era kläder nummer och/eller namnmärkta? Fäst inte lappar i kläderna med informationen, maila gärna en lista med namn/nummer och storlek istället. Det är lätt hänt att lappar fastsatta med tejp eller nålar försvinner under tryckning.
Vid ej sorterade inlämnade kläder tillkommer sorteringskostnader om det ska tryckas namn eller nummer på specifika storlekar.
Kontrollera gärna en extra gång att antalet plagg stämmer med listan och att det är rätt storlekar.

Säljarens ansvar

Säljaren är inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål/händelse om dröjsmålet/händelsen beror på hinder utanför säljarens kontroll, som han inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Vid skiljenämnds- eller domstolsförfarande gällande tvister skall dessa hållas i Helsingborg.

Returrätt

Samtliga produkter tillverkas speciellt för kunden, varför köpet alltid är bindande.

Hävning

Det går ej häva ett köp som är levererat eftersom samtliga produkter tillverkas speciellt för kunden, varför köpet alltid är bindande.

Övriga villkor

Om en bekräftad order annulleras av kunden innan leverans har skett, debiterar vi för de i ordern uppkomna kostnaderna, dock lägst 30% av ordervärdet. I ordererkännandet lämnade uppgifter är bindande för kund om ändring ej har meddelats inom 3 arbetsdagar från ordererkännandedatumet. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel i katalog, prislista, hemsida eller annan skriftlig information samt force majeure. Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar samt för fel utom vår kontroll. A-tec Grafiska har rätt att justera katalogens priser.

Miljö- och Kvalitetspolicy

Vi har antagit en miljö- och kvalitetspolicy för att värna om vår miljö och produktsortiment. Detta vill vi göra genom att arbeta på följande sätt:
-Att ge vår personal fortlöpande information och utbildning i miljö- och kvalitetsarbetet.
-Att ställa samma miljö- och kvalitetskrav på våra underleverantörer som gäller för vår egen verksamhet.
-Alltid rekommendera och erbjuda miljöanpassade produkter till våra kunder med bästa möjliga kvalitetsegenskaper och pris.
-Att aktivt ta del av och följa lagstiftningar samt bestämmelser i vårt miljö- och kvalitetsarbete.
-Här finner ni viktig information om våra villkor. Läs dem noga så att inga missförstånd uppstår.

Sponsring

ATEC sponsrar olika föreningar, evenemang, barnaktiviteter m.m. Vi sponsrar inga politiska partier.
Vi sponsrar i heller inte med pengar, utan om vi sponsrar så gör vi det med något vi själva producerar
eller alternativt reducerade priser på våra befintliga prislistor.
Bryter man sponsringsavtalet så förbehåller vi oss rätten att ta tillbaka all utrustning och material vi har sponsrat med
om vi tycker det har gått fel till eller gått till fel ändamål som bryter mot våra etiska regler.